Bài đăng

Huyet ap tam truong, huyet ap tam thu la gi? Chenh lech huyet ap tam thu và tam truong la nhu the nao?

Huyet ap bao nhieu la on dinh?

ket hop thuoc tang ap huyet theo lieu nhat thiet